Kerkweg 17, 1711 RR Hensbroek | 06-18246644            

Werkwijze Huppekeet


Kennismaking

U kunt uw kind of uzelf en/of gezin aanmelden via het contactformulier, bellen of mailen voor vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden.

Als u de voicemail krijgt spreekt u gerust een boodschap in, u wordt binnen 24 uur terug gebeld.


Kennismaking is voor ons belangrijk, dit doordat we uit ervaring weten dat er een ‘KLIK’ aanwezig dient te zijn als je optimaal gebruik wilt kunnen maken van de ondersteuning.

Tevens kunnen we in het kennismakingsgesprek bepalen wat Huppekeet voor u kan betekenen. Hebben we bijvoorbeeld te maken met een enkelvoudige vraag of een meervoudige vraag. Een hulpvraag kan soms heel klein klinken maar een grote impact hebben het op kind en/of gezin.


Intakegesprek

Als wij besluiten dat we samen een traject gaan starten, zullen we een intakegesprek inplannen. Leidraad is een vooraf gestuurde vragenlijst die u heeft ingevuld. Als dit invullen niet lukt kan dit uiteraard ook tijdens het eerste gesprek samen ingevuld worden.


Het hulpverlening- coachingtraject

Na het intakegesprek zal er zo snel mogelijk een plan van aanpak toe worden gestuurd, wanneer deze met akkoord retour zijn kunnen we starten.


Huppekeet werkt oplossingsgericht, we werken aan een concreet en duidelijke afgesproken hulpvraag en doelstelling. Hulpverlening is erop gericht om helder te krijgen wat het probleem is en hier een antwoord op te vinden. Doel is verminderen van problematiek en zelfstandig zonder professionals weer verder kunnen.

Huppekeet kijkt naar aansluitende, effectieve begeleiding om hulpverlening zo kort als kan te laten duren en zo lang als nodig is.

Actieve ondersteuning van het netwerk is onderdeel van ondersteuning.


Hoe het vervolgtraject verloopt is afhankelijk van de hulpvraag en intensiteit. Wel kan ik een aantal gemiddelden noemen.

Kindercoaching gemiddeld 8 sessies (waarvan 2 met ouders als tussenevaluatie en eindgesprek).

Jongerencoaching gemiddeld 8 sessies,( waarvan 1 mits bij akkoord eindgesprek met ouders).

Persoonlijke coaching gemiddeld 10 sessies

Relatie/(vecht) scheiding/ Mediation gemiddeld 15 sessies waarvan extra nog 5 alleen met de kinderen

Gezinsbehandeling gemiddeld 6 maanden bij hoge intensiteit en 12 maanden bij lage intensiteit.


Huppekeet maakt gebruik van verschillende methoden en (gespreks- en luister)technieken. Humor en creativiteit zijn zeker onderdeel van de begeleiding van Huppekeet .

Ieder mens is bijzonder en heeft zijn eigen voorkeuren in interesses, hier zal rekening mee worden gehouden tijdens het traject.

Mensen die bij Huppekeet een traject volgen zullen zich vertrouwd en veilig moeten voelen.


Terugkoppeling en Eindevaluatie

Voor kinderen die bij Huppekeet hulpverlening krijgen geldt dat ze zich veilig en vertrouwd moeten voelen. Om deze reden bespreek ik na elke sessie kort de grote lijnen en indien nodig de ingezette interventie, zodat het kind thuis in zijn omgeving kan oefenen.

Aan het eind van ieder traject wordt en samen teruggekeken op het proces en de behaalde resultaten.

Indien gewenst kan er op verzoek een eindverslag gemaakt worden.

Gezien Huppekeet passant is wordt er gewerkt aan het versterken en het inzetten van steunbronnen.


Locatie

Er zijn verschillende mogelijkheden waar trajecten van Huppekeet kunnen plaats vinden;

Praktijkruimte Huppekeet

Bij u thuis

Op school

Op Sport of hobbyclub(vrije tijd)

Of elke andere geschikte plek die wenselijk is


Werkdagen

Mijn werkdagen zijn dinsdag middag, woensdag, donderdag en in overleg kan er voor zaterdag een afspraak ingepland worden.

Het is ook mogelijk om in de avond een afspraak te maken.