Kerkweg 17, 1711 RR Hensbroek | 06-18246644            

Aanmelding en Vergoeding


Aanmelding voor kennismaking en/of intake kan via contactformulier via de website, email, telefonisch, en watts-app.


Voor vergoeding voor alle hulp van Huppekeet kan op onderstaande manieren;

Wijkteam van de betreffende gemeente waar u woonachtig bent

Bepaling jeugdhulp(jeugdbescherming, jeugdreclassering)

Kinderarts

Huisarts

PGB

Rechtsbijstandverzekering

Werkgever

Particuliere vergoeding


Mocht je vragen hebben over de vergoeding of aanvragen van verwijzing, neem dan contact op met Huppekeet en we  helpen u graag.