Heerhugowaard | 06-18246644            


(vecht)Echtscheiding

Vechten voor je scheiding

Een aanpak voor postrelationeel-rouw.

Ga ja scheiden?

Wil je dat je kinderen hier zo min mogelijk last van hebben?

Wil je verder met je ex- parner in ouderschap?


De SCHIP- aanpak is hierbij behulpzaam.

Aandacht voor datgene dat jullie hebben verloren, voor elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen. Met als uiteindelijk doel: verbinden als partners in ouderschap.

Als dit lukt worden kinderen gevrijwaard van een keuze tussen papa of mama. Dit gun je toch ieder kind?


Goede ouders zijn we allemaal, en hoe worden we goed ex-parnters?


www.schipaanpak.nl


DE THERAPIE

Relatietherapie voor mensen in "zwaar weer", voor, tijdens en na de echtscheiding.


Scheiding genereerd rouw. Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd.


De SCHIP- aanpak brengt daar verandering in.

Gezamelijk doorlopen de ex-partners het postrelationeel rouwtraject van de vijf fasen van de SCHIP-aanpak met als uiteindelijk doel een nieuwe verbinding aan te gaan als partners in ouderschap.


De keuze om met je (ex) partner het SCHIP- traject aan te gaan is geen eenvoudige. Het kost tijd, energie en motivatie om het te doen slagen. Als het lukt, wordt de kans op een gelukkiger toekomst voor beiden vergroot.


Ben je bereid hard te werken?

Ben je gemotiveerd?


Dan ben je klaar voor het aangaan van een nieuwe verbinding met je (ex) partner


Kijken door de ogen van je kind?!

Slechte ouders, ze zijn er wellicht maar dan is er veelal iets anders aan de hand, ze zijn met een lampje te zoeken. Gelukkig hebben de meeste ouders oprecht het beste met hun kinderen voor. Hoe wrang is het daarom te zien dat in tijden van ingrijpende verliezen en ongewenste veranderingen hun emoties het vaak winnen van hun ratio. Wanneer de pijn van het verlies nog zo voelbaar is en het vertrouwen in elkaar zo dermate diep is aangetast is het nagenoeg onmogelijk om over het eigen ego heen te kijken en die goede ouder te kunnen zijn. Hoe fijn zou het zijn wanneer de ouders ontlast zouden kunnen worden van de druk om het welzijn van hun kinderen boven het eigen belang te verheffen.

Zolang de ex-partners elkaar geen erkenning kunnen geven voor hun wederzijdse kwetsuren, elkaar blijven wantrouwen en hun conflicten zich verharden ziet het er slecht uit voor hun kinderen.

Het komt pas echt goed met de kinderen als ze wel in staat zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun relatie op een respectvolle manier af te hechten. Dat daar moed en lef voor nodig is moge duidelijke zijn. Helaas is het kiezen of delen: linksom betekent een levenslange strijd, een leeglopende bankrekening, psychosomatische klachten, nieuwe relaties die negatief worden geïnfecteerd door de oude relatie en last but nog least: kinderen die de rest van hun leven de negatieve effecten van de vechtscheiding ondervinden waardoor ook zij het risico lopen op moeizame relaties.

Een ander optie is rechtsom: door samen te rouwen om datgene dat verloren is gegaan, te reconstrueren waar de relatie destijds is gaan schuiven, elkaar te vergeven waardoor de mogelijkheid ontstaat het geschonden vertrouwen in elkaar te kunnen herstellen. De SCHIP-aanpak heeft inmiddels bewezen succesvol hierin te zijn. Het hoeft geen betoog dat dit niet een eenvoudige opdracht is. Ga maar eens om de tafel zitten met degene die je zo heeft gekwetst en waar je zo boos op bent. Daar is moed en lef voor nodig. De ervaring heeft echter geleerd dat als dat wel lukt je jezelf en je kinderen het mooiste cadeau geeft dat er bestaat. Stel je eens voor hoe het zou zijn als je kinderen gevrijwaard zouden zijn van de keuze tussen hun beider ouders en ontlast zouden worden van de zorg om jullie?

Schip-aanpak onderscheid zich van meest bekende (vecht)scheiding hulpverlening door ouders niet te vragen door de 'ogen van het kind' te kijken.Relatieproblemen

Huppekeet Relatieproblemen

Dé methode bij echtscheiding en relatieproblemen

SCHIP-aanpak voorkomt (v)echtscheidingen


Relatieproblemen

Verkeert jouw relatie in slecht weer? Weet je niet hoe hier uit te komen? De communicatie krijg je niet meer goed op gang? Dan wordt het tijd om dieper te gaan. De SCHIP-aanpak krijgt boven water wat al te lang ondergedompeld is geweest. Samen leer je te luisteren naar de kwetsuren die je elkaar, onbedoeld maar toch, hebt aangedaan. Daarbij gaan jullie opnieuw met elkaar verbinden. Je leert je eigen en elkaars behoeftes kennen en hierover te praten.

Hulp bij relatieproblemen

Voor eenieder die problemen ervaart in zijn relatie kan de SCHIP-aanpak een reddingsboei zijn. Het kan gaan om verschillende soorten relaties. Of het nu een liefdesrelatie is, of een relatie met je kind of met je ouder, of met een vriend of vriendin. Iedere relatie is ooit gestart en zeer waarschijnlijk ook goed gestart. Op enig moment zijn er barsten ontstaan. Uitgangspunt bij de SCHIP-aanpak is dat de barstjes in de relatie te lijmen zijn. Dat de partners opnieuw met elkaar kunnen verbinden.


SCHIP-behandelaren zorgen voor hulp bij relatieproblemen. Dat is hard werken. Onze ervaring is dat het kan.


Deze SCHIP-aanpak is ontwikkeld als een postrelationeel rouwtraject voor ex partners met als uiteindelijke doel samen op te trekken als partners in ouderschap. In de praktijk doet de SCHIP-aanpak steeds vaker dienst als relatietherapie. De SCHIP-aanpak bestaat uit een aantal fases die de partners gezamenlijk doorlopen. SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners.


In een relatie ontstaan conflicten. Deze worden al dan niet uitgesproken. Conflicten, zowel uitgesproken en uitgewerkt als niet benoemd, kunnen tot verliezen leiden. Deze onderliggende verliesaspecten komen vaak minder in beeld.


Verlies genereert rouw. Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden gezamenlijk hebben verloren.


Een aanpak waarbij aandacht is voor zowel verlies- als conflictaspecten, lijkt een aanzienlijk oplossingspotentieel te hebben om uit de problemen te komen zodat de partners weer samen verder kunnen.


De SCHIP-aanpak is een onconventionele benadering. In beginsel alleen voor vechtscheidingen. Er wordt niet slechts gefocust op de realiteit van het ontstane conflict maar waar ook wordt gekeken naar datgene wat verloren is gegaan in de (voorbije) relatie.Echtscheiding

Is het al te laat? Heb je besloten te gaan scheiden? Veertig procent van de huwelijken loopt op de klippen. Relaties die zich jarenlang opgebouwd hebben komen met een klap tot stilstand. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat is rouw. Je hebt tijd en energie nodig om je relatie af te hechten en het gaat ook niet vanzelf.
Door het inzetten van de SCHIP-aanpak worden jullie geholpen om als partners zo goed mogelijk uit elkaar te gaan, zodat je verder kan als partners in ouderschap.


Als een van de weinige schipbehandelaren hier in de regio van Hensbroek zou ik jullie graag ondersteunen.

Op onderstaande link zijn alle geregistreerde Schip behandelaren te vinden.

https://www.schipaanpak.nl/behandelaren/