Heerhugowaard | 06-18246644


Werkwijze Huppekeet


Kennismaking

U kunt uw kind of uzelf en/of gezin aanmelden via het contactformulier, bellen/ wattsapp of mailen voor vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden.

Als u de voicemail krijgt spreekt u gerust een boodschap in.


We nemen binnen 24 uur contact met u op.


Kennismaking is voor ons belangrijk, dit doordat we uit ervaring weten dat er een ‘KLIK’ aanwezig dient te zijn als je optimaal gebruik wilt kunnen maken van de ondersteuning.

Tevens kunnen we in het kennismakingsgesprek bepalen wat Huppekeet voor u kan betekenen. Een hulpvraag kan soms heel klein klinken maar een grote impact hebben het op kind en/of gezin.


Intakegesprek

Als wij besluiten dat we samen een traject gaan starten, zullen we een intakegesprek inplannen.


Het hulpverlening- coachingtraject

Na het intakegesprek zal er zo snel mogelijk een plan van aanpak toe worden gestuurd, wanneer deze met akkoord retour zijn kunnen we starten.

Huppekeet werkt oplossingsgericht, we werken aan een concreet en duidelijke afgesproken hulpvraag en doelstelling. Hulpverlening is erop gericht om helder te krijgen wat het probleem is en hier een antwoord op te vinden. Doel is verminderen van problematiek en zelfstandig zonder professionals weer verder kunnen.

Huppekeet kijkt naar aansluitende, effectieve begeleiding om hulpverlening zo kort als kan te laten duren en zo lang als nodig is.

Actieve ondersteuning van het netwerk kan een onderdeel van de ondersteuning zijn.

*

Huppekeet maakt gebruik van verschillende methodieken en (gespreks- en luister)technieken. Humor en creativiteit zijn zeker onderdeel van de begeleiding van Huppekeet .

Ieder mens is bijzonder en heeft zijn eigen voorkeuren in interesses, hier zal rekening mee worden gehouden tijdens het traject.

Mensen die bij Huppekeet een traject volgen zullen zich vertrouwd en veilig moeten voelen.


Terugkoppeling en Eindevaluatie


Aan het eind van elk traject wordt en samen teruggekeken op het proces en de behaalde resultaten.

Indien gewenst of noodzakelijk verstrekken wij schriftelijke tussen- en eindevaluaties.

Locatie

Er zijn verschillende mogelijkheden waar trajecten van Huppekeet kunnen plaats vinden;

Praktijkruimte Huppekeet gevestigd in Heerhugowaard

Sinds 2021 hebben wij een mobiele praktijkruimte

Bij u thuis

Op school

Op Sport of hobbyclub (vrije tijd)

Of elke andere geschikte plek die voor u wenselijk is.


Werkdagen

Mijn werkdagen zijn flexibel, in overleg ook in de avonduren.