Heerhugowaard | 06-18246644

Aanmelding en Vergoeding


Aanmelding voor kennismaking en/of intake kan via contactformulier via de website, email, telefonisch en wattsapp.


Voor vergoeding voor alle hulp van Huppekeet kan op onderstaande manieren;

Wijkteam van de betreffende gemeente waar u woonachtig bent of CJG (Centrum jeugd en gezin)

Bepaling jeugdhulp (jeugdbescherming, jeugdreclassering maatregel)

Huisarts, Kinderarts, specialist

Via een PGB(Persoongebondenbudget) vanuit de gemeente waar u woonachtig bent

Rechtsbijstandverzekering

Werkgever die kan bijdragen in de kosten

Particuliere vergoeding

Uw eigen rechtsbijstandverzekering