Heerhugowaard | 06-18246644


PrivacyHuppekeet zal bij aanmelding voor een traject aantal persoonlijke gegevens vragen, zodat we weten wie het traject start en we op passende effectieve wijze kunnen hulpverlenen.


(persoonlijke)gegevens die Huppekeet van u wil noteren;

Algemene gegevens; naam, adres, woonplaats, geboortedatum, mobiel nummer, e-mailadres en

burgerservice nummer.

Gegevens die van belang zijn in gezin en/of persoonlijke situatie/ingrijpende gebeurtenissen

Gegevens m.b.t. huisarts, school, specialist, belangrijke personen in/uit u netwerk

Overig medicatie, diagnose, eerdere hulpverlening/ondersteuning.
Verder;

Zijn wij volledig up to date in het kader van de Algemene verordeningen gegevensbescherming(AVG) die op 25 mei gestart is.

Volgens de 9 criteria is gebleken dat Huppekeet geen Data Protection Iimpact Assesment(DPIA) hoeft uit te voeren.

Gegevens bewaren wij in een beveiligde digitale omgeving. Na afsluiting van traject heeft Huppekeet enkel nog digitale persoonsgegevens.

Wij verstrekken alleen gegevens na uw toestemming aan personen of organisaties die direct betrokken zijn bij het traject.

Dossier wordt 15 jaar bewaard na afloop traject, dit op basis van Jeugdwet.

Inzien van persoonsgegevens is een recht. Als jongeren tussen 12 en 18 jaar heeft u gezamenlijk inzage recht. Vanaf 16 jaar heeft u toestemming nodig van u zoon of dochter om dossier in te zien.

Als er persoonlijke gegevens naar u visie niet correct zijn heeft u recht om deze te laten verbeteren. U zoon of dochter mag dit vanaf 12 jaar aanvragen.

U heeft recht op beperking van de gegevensverwerking en recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Huppekeet maakt gebruik van de verwijsindex wat vanuit Jeugdwet hoofdstuk 7 bepaald is.

Als u klachten heeft over de privacy, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.