Heerhugowaard | 06-18246644


Kennis en ervaring

Kennis middels opleiding;


MBO SPW

HBO SPH

HBO Gewichtsconsulent

HBO coaching (kinderen en volwassenen), supervisie, intervisie

Socratisch motiveren

Contextuele hulpverlening

Sociale Netwerk Strategieën(SNS)

Gezinsgericht werken vanuit vraaggericht perspectief

Competentievergroting bij kinderen

Taal erbij

Video hometraining; basiscommunicatie

Samenwerken aan veiligheid, Partnering of Safety(beter bekend als methode SOS)

Beroepsethiek voor de jeugdzorgwerker

Leren signaleren

Leren differentiëren

Veerkracht in je werk

Samen werken aan veiligheid

Trauma's bij kinderen

Probleemoplossend en vraaggericht werken

Aandachtsfunctionaris Seksualiteit

Als het rommelt in de roze wolk

Overgewicht, eetbuien, emotie-eten en obesitas bij kinderen

Kind en scheiding primair onderwijs en kinderopvang

Methodisch Spellen Semmie

Jeugdzorg en Hoogbegaafdheid

Theekransjes

Masterclass Kindertekeningen beter begrijpen en interpreteren

Living Puppets

Schip- aanpakErvaring;


20 jaar werkzaam geweest binnen de professionele jeugdhulpverlening op diverse afdelingen bij een dezelfde werkgever;

Crisishulpverlening 4-12 jaar

Behandelgroepen 4-12 jaar

Leefgroepen 8-15 jaar

Pleegzorgbegeleider 0- 18 jaar

Eigen praktijk als gewichtsconsulent/voedingsdeskundige

Ouderbegeleider bij centrum voor dagbehandeling

Ambulant jeugd- en gezins behandelaar

Train de trainer

Trainer

Jeugdhulpverlener voor een wijkteam van een gemeente

Preventie werker in samenwerking met alle voorschoolse voorzieningen voor zorgteam van een gemeente in de leeftijd van 0-4 jaar

Werkbegeleider


Werkvormen;

PPO Praktisch Pedagogische Ondersteuning
Videohometraining

Taal erbij

Familieopstellingen

Sociale Netwerk Strategieën

Living Puppets

Diverse spelvormen individueel en gezinsgericht

Muziek

Creativiteit

Beeldend coachen; Tekenen/schilderen/kleien en andere creatieve passende mogelijkheden om onder andere dingen inzichtelijk/helder te krijgen

Gebruik maken van de heerlijke tuin; speeltuin, moestuin, caravan, speelveld, kampvuur(dieren;honden, poesen en kippen)

Probleemoplossend en systemisch werken

Postrelationele rouwverwerking

SCHIP- aanpak