Heerhugowaard | 06-18246644


(ambulante )

gezinsbehandeling

Huppekeet biedt gezinsbehandeling voor gezinnen waar (ernstige) problemen spelen en ouders een hulpvraag hebben.

Er is bijvoorbeeld sprake van opvoed- en opgroeiproblemen en/of kinderen met (ernstige) gedragsproblemen thuis in kinderopvang, school of vrije tijd en men loopt vast op verschillende leefgebieden.


Huppekeet is ervan overtuigd dat iedere ouder het beste wil voor zijn kind en gezin. Soms gaan dingen anders dan ouders in gedachten hadden.


Als ouders het anders willen en niet weten hoe, kan Huppekeet ouders hierin ondersteunen.

De gezinsbehandeling helpt om de rust en kracht in gezin te herstellen.

Ouders formuleren samen met gezinsbehandelaar doelen naar aanleiding van hun hulpvraag. Huppekeet werkt vanuit contextuele benadering, systeemgericht en kijk naar ieder zijn (eigen) rol in het gezin. Deze rollen hebben invloed op elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Onderlinge communicatie binnen het gezin speelt hier een grote rol in.

Er wordt gekeken naar welke vaardigheden binnen het gezin al aanwezig zijn.

Tevens worden nieuwe vaardigheden aangeleerd/ontwikkeld.

Door de gezinsbehandeling wordt vertrouwen in de opvoeding weer hersteld en zal er meer energie stromen en positiviteit aanwezig zijn, waardoor kinderen zich veilig en positief kunnen ontwikkelen. Gezinsbehandeling helpt om de rust en kracht in gezin te herstellen.


Ondersteuning zal onder andere bestaan uit;

Individuele gesprekken

Gezinsgesprekken

Observatie

Praktische ondersteuning

Training

Contacten met alle belangrijke personen uit alle leefgebieden.Het is tevens mogelijk dat gezinsbehandeling gecombineerd wordt met een ander traject zoals individuele coaching, thema van HuppeTHEE of een workshop of lezing.